Kurs gir motivasjon og kunnskap

Du som sitter i styret i et boligselskap har plikter og oppgaver som må overholdes.
Våre kurs er satt opp med det formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i boligselskap. Dette er nødvendig for å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt, noe som vil ha positiv effekt for alle i boligselskapet. Et effektivt og kompetent styre vil ta gode avgjørelser og forvalte interessene til beboerne på best mulig måte.