Publisert 05.06.2019

Følg oss på Facebook

TOBB – BOLIGBYGGER OG FORVALTER SIDEN 1945

GODT SAMARBEID GJØR DET GODT Å BO


Vi har bygd og forvaltet boliger i over 70 år.  I dag er vi 
totalleverandør av boligrelaterte tjenester for alle typer boligselskap i hele Midt-Norge, og leverer alle tjenestene du trenger for trygg og oversiktlig forvaltning.


Bor du i et boligselskap, enten det er borettslag eller sameie er det en del oppgaver det må tas hånd om. Som forretningsfører for et boligselskap hjelper vi styret med å håndtere de daglige oppgavene. 
 

Hege
Hege Ness, økonom bedriftsmarked


Våre forvaltere og økonomer sørger for at boligselskapets interesser ivaretas i form av trygg og sikker drift. Hege Ness er en av 10 økonomer som jobber ut mot hver sine boligselskap.

Styreansvar kan virke overveldende for nyvalgte styremedlemmer. Hege forteller at styret har et fast team å forholde seg til, med forvalter og økonom i spissen som er et naturlig kontaktpunkt.


- Vi har mange team som sørger for at du vil kunne få hjelp, selv om styrets faste kontaktpersoner ikke er til stede. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for styret.

 

Hege og styreleder
Godt samarbeid gir god forvaltning og er «nøkkelen til trivsel» for beboerne.

 
Et viktig ledd i arbeidet som styreleder/styremedlem er å skape et godt bomiljø. I dette ligger å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste.

Vi bistår i alle ledd, vi er alltid tilgjengelig for en prat - det skal være enkelt å be oss om hjelp.